Phim TRẬN CHIẾN SỐNG CÒN Full

Tập tiếp theo phim TRẬN CHIẾN SỐNG CÒN

Phim TRẬN CHIẾN SỐNG CÒN

Diễn viên: Châu Vịnh Đằng, Phiền Thiếu Hoàng, Vu Thừa Huệ, Từ Thiếu Cường; Đinh Dũng Đại, Nguỵ Xuân Quang, Lý Hân Nhiễm, Hàn Duyệt…

Nội Dung: Năm 1944 Tân Tứ Quân giành thắng lợi trong trận chiến Xa Kiều. Sau đó quân Nhật tiếp tục đánh chiếm tuyến đường giao thông quan trọng dọc bờ Trường Giang; mục đích ngăn cản sự lớn mạnh và phát triển của Tân Tứ quân. Cứ điểm quan trọng Thành Triều Dương rơi vào tay quân Nhật, Sư bộ phái một tiểu đội đột kích của Tân Tứ quân do Nhiếp Thiên Minh dẫn đầu đi đến thành Triều Dương; giải cứu và di dời người của binh trạm đã bại lộ cũng như là vật tư. Tiểu đội âm thầm liên kết với đạo trường Hoành Điền và hội võ sĩ Đông Dương Triều Dương; phát triển thành Triều Dương trở thành trạm tình báo quan trọng và bổ sung vật tư của quân Nhật.

 

Add your comment

Your email address will not be published.